bristi

bristi
brìsti, breñda (brẽda R, K, Skr, Mlt, Lkv, Vvr, briñda Slnt, Plt, Ms), brìdo 1. intr. SD19 eiti per vandenį, klampią ar augalų prižėlusią vietą: Karvės breñda per upę Pn. Negalėjo krašte maudytis, brẽda į patį vidurį Gs. Ko bredì į vandenį? LB246. Kur bredì per rasas? Dkš. Per žolę brìsti K. Arkliai brìdo visu keliu per sniegą, kol namo parvažiavau . Per akėjimą bredì bredì, net kojas skauda Gs. Dabar tiek purvyno, kad tenka keliu ligi kelių brìsti Žvr. Per ašarėles kaip briste brisi JV949. ^ Per vandenį brisdamas, sušlapsi, per ugnį – sudegsi J.Jabl. Nebridęs nežinosi, ar giliai yra S.Dauk. | tr.: Turiu upę brẽdamą ir kalnelį lipamą; aš tos upės nebrìsu ir kalnelio nelipsu End. Priėjau ... upelį bredamą JD915.tr. klampoti, minti, trempti: Ne dėl riešutų tokį juodą purvelį bridau LTR(Nm). Aš nepratęs vargelio vargti, purvelio bristi J.Jabl. Tyčiomis purvus tuos breda BPII54. | prk.: Argi tam tiek mes žuvom, kovojom, kad tėvynė vėl baudžiavą bristų? S.Nėr.tr. minant žymėti: Jie jau brenda ežias per lanką, tuoj šieną pjaus Trgn.tr., intr. eiti, keliauti: Kas norės tokį kelią be reikalo brìsti? Dkš. Nusibodo ir į paštą brìsti – nėr laiškų ir nėr Jnšk. Eisiu brisiu aš takeliu in motulę kieman Švnč. 2. tr. braidžiojant šlapinti, mirkyti: Ką te vaikštai po balą – tik čebatus brendì Ėr. Geriau nebeitum tokiam ore – tik burlačius brendì Slm. Nebrìsk autuvo! Rm. 3. tr. R141, J, , žuvis su bradiniu gaudyti, žuvauti: Jie nuolat brẽda žuvį Grš. Vyrai išėjo visi trys žuvies brìstų Š. Einam su bradiniu brìst Vlk. Nuėjo Lėvenin su dvibradžiu žuvies brìstų Pnd. 4. intr. prk. slinkti (apie saulę, mėnulį debesyse): Šiandie oras dumblinas, breñda saulė per debesį Pc. Po pietų jau saulė brìdo per debesiais Švnč. Išblyškęs mėnuo brido pilkšvų debesų marėmis . Saulutė breñda liūdniai Msn. Saulė breñda debesin Dbk. Breñda breñda, kai kada ir susruošia [lyti] Ds. 5. tr., intr. prk. gyventi, leisti: Devintą dešimtį brendu Nt.intr. eiti (apie amžių, laiką): Jau trisdešimts ketvirti metai brẽda Alk. 6. intr. prk. klimpti, lįsti, painiotis kur: Į skolas breñda Jnšk. Ko jis velnių brìdo į tą politiką Jrb. Pats brenda į peklą ir kitą traukia Sln. Da labiaus piktybėn brido Sz. 7. intr. užkliūti kojomis, suklupti, pargriūti: Aš brendù, t. y. užkliudau kojas ir pavirstu ant žemės J.
◊ ìš dir̃vos brìsti smarkiai augti, vešėti: Rugiai net iš dirvos brenda Vrn.
var̃gą brìsti vargti: Man dieną naktį rūpi, kaip reiks vargelį bristi LTR(Zr).
\ bristi; antbristi; apibristi; atbristi; įbristi; išbristi; nubristi; pabristi; parbristi; perbristi; prabristi; pribristi; subristi; užbristi

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • brįsti — brįsti, ta, brìndo (brįdo Vkš) intr. 1. brinkti, pūstis, purpti: Žirniai įmerkti mirkdami brįsta J. Durys, žirniai brįsta K. Kiekvienas medinis daiktas vandeny brįsta Kl. 2. tinti, storėti: Matyti, su purvinu daiktu įsidūrei, kad pirštas taip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • bristi — bri̇̀sti vksm. Bri̇̀sti vándeniu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • bristinis — bristìnis, ė adj. (2) K skiriamas bristi: Bristìnis tinklelis vėžiams gaudyti bristinai Als …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • brişcar — BRIŞCÁR, brişcari, s.m. Fabricant, negustor sau proprietar de brişti; vizitiu la o brişcă2. – Brişcă2 + suf. ar. Trimis de valeriu, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 brişcár s. m., pl. brişcári Trimis de siveco, 10.08.2004. Sursa: Dicţionar ortografic… …   Dicționar Român

 • Assamese cinema — was born in 1935 when Jyoti Prasad Agarwala released his movie Joymoti . [Joymoti (1935) [http://www.imdb.com/title/tt0151153/] , IMDB.com] Since then Assamese cinema has developed a slow paced sensitive style, especially with the movies of… …   Wikipedia

 • Cinema of Assam — South Asian cinema Cinema of Afghanistan Cinema of Bangladesh Bengali cinema Cinema of India Assamese cinema Bengali cinema Bho …   Wikipedia

 • brişcă — BRÍŞCĂ1, brişte, s.f. (reg.) Briceag. [pl. şi: brişti] – Din magh. bicska (influenţat de brici şi briceag). Trimis de valeriu, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 BRÍŞCĂ2, brişte, s.f. Trăsurică uşoară, cu două roţi, trasă de obicei de un singur cal;… …   Dicționar Român

 • bradinti — bradìnti, ìna, ìno 1. K caus. bristi 1: Kam bradinì tus gyvolius per tokį šaltą vandenį – negali varyti aplinkuo? Grg. Nebradìnk per pievas arklio Pln. 2. caus. bristi 7: Ką į bėdą bradìnti KI261. bradinti; apibradinti; atbradinti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • bradus — bradùs, ì adj. (4) kuris mėgsta, nebijo bristi: Bradus gyvolis, t. y. drąsus bristi J. Brãdžio arklio nereikia varyti į upę, pats brenda Vkš. Vargas piemenie su bradžià karve, sunku išvaryti ją iš vandens Sd …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • braidyti — braidyti, braĩdo, braĩdė, braidyti, o, ė Lkš 1. R iter. bristi 1: Vaikas klane braĩdo K. Pasiraitojęs kelines i braĩdo (braido) po balas kap garnys Gs. Vaikai, ko jūs braĩdot po tą sniegą? Grg. Visą dieną braĩdėm po Lėvenį ir nieko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”